Szymon Surmacz

Szymon Surmacz

Specjalista polityki społecznej, społecznik, animator przedsiębiorczości społecznej i współdziałania we wspólnotach lokalnych.

Współzałożyciel kwartalnika „Nowy Obywatel” oraz współtwórca koncepcji i redaktor czasopisma „JAK robić biznes społeczny”, współtwórca i współpracownik studia graficznego Kooperatywa.org, aktywista ruchów opartych na współpracy i wymianie (OpenSource i Creative Commons).

Specjalizuję się w tworzeniu i rozwijaniu organizacji, których głównym celem jest tworzenie zmian społecznych, a nie maksymalizacja zysków właścicieli czy udziałowców. Za najlepsze do tego celu uważam metody planowania biznesowego oparte na badaniu potrzeb i zaangażowaniu klientów: customer development, lean startup i business model generation. Współpracuję z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi w całej Polsce. Zajmuję się też popularyzacją polskich tradycji spółdzielczych i aktywności społecznej.

W latach 2008-2012 wiceprzewodniczący Rady Programowej Radia Łódź a w latach 2010-2013 członek grupy roboczej ds. edukacji przy Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (funkcje społeczne). Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Gospodarki Społecznej w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej oraz w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor poradników i programów szkoleniowych dla przedsiębiorstw społecznych.

Koordynator i pomysłodawca Laboratorium Aktywności Społecznej w Wolimierzu, członek Stowarzyszenia Wolimierz (woj. dolnoślaskie).

Wydawnictwa i publikacje:

Poradniki (do pobrania)

 1. Centrum Domów Przysłupowych - Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu. Model biznesowy, strategia rozwoju działalności odpłatnej. - Stowarzyszenie Wolimierz we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem Dom Kołodzieja. 2022
 2. „Jeleń nie Leń, czyli społeczne „Jeleń nie Leń, czyli społeczne startupy w Karkonoszach i na Pogórzu Izerskim” – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 2014
 3. „Mądrość zespołu. Narzędzia do uwalniania grupowego potencjału spółdzielni socjalnej” – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, 2013
 4. „Marketing wartości – w poszukiwaniu klientów spółdzielni socjalnej” Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, 2013
 5. Współautor: „ETOS, Elementarz Tradycji Organizacji Spółdzielczych” – Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, 2013.
 6. „Cień Ebenezera S – Ekonomia na poziomie lokalnym” w „Impuls. Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny”, Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju IM-PULS 2011

Wystawa grafik (współautor)

Artykuły w prasie branżowej

 1. Jak Cię czują, tak kupują – portal Ekonomia Społeczna
 2. „Neuer Positivismus? Traditionen der Selbstorganisation, Zusammenarbeit und Networking als Chance für die Entwicklung vom polnischen Lande“ (Nowy pozytywizm? Tradycje samoorganizacji, współpraca i sieciowanie szansą dla rozwoju polskiej wsi) – Dorferneuerung International VI/2014
 3. „Trzeci sektor: awangarda czy konserwowanie „systemu”?” – Nowy Obywatel, nr 59
 4. „Garść argumentów za ekonomią społeczną i przedsiębiorczością społeczną” – Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce, nr 3, kwiecień 2011 r.
 5. Stałe rubryki w piśmie „JAK robić biznes społeczny”, nr 1-5, 2011-2013
 6. Od 1999 – artykuły w prasie społecznej, ekologicznej, audycje radiowe o tematyce społeczno-ekologicznej.

(CC-BY-SA) 2021 Szymon Surmacz. Some rights reserved.’